Рекламација

Рекламација за штета во транспортот
Многу е важно веднаш да пријавите каква било штета во транспортот, видлива на
пакувањето на производот, до курирот кој ви ја доставува стоката. Купувачот е должен да
пријави каква било штета при транспорт во рок од 24 часа од приемот на стоката.
Ако забележите таква штета, не потпишувајте го приемот на пратката или побарајте од
курирот да почека додека не проверите дали оштетувањето на пакувањето предизвикало
оштетување на самиот производ или загуба на делови. Ако производот не е оштетен, и
сите делови се на број, потпишете го приемот на пратката.

Рекламации за податоци или погрешен вид стока
Доколку сте ја примиле пратката и по отворањето на кутијата откриле дека испорачаната
стока не се совпаѓа со нарачаната или податоците за фактурата не се соодветни, ве
молиме јавете ни се најдоцна во рок од 24 часа од денот на приемот на пратката по
телефон на 02 3179 129 , или испратете е-пошта со вашите податоци (име, презиме,
телефон) на е-пошта и опишете каков проблем имате. Во најкус можен рок, ние ќе
одговориме на жалбата на потрошувачот електронски (е-пошта) со потврдување на
приемот на жалбата, односно објавување на бројот под кој вашата жалба е регистрирана
во евиденцијата на пристигнатите жалби и ќе ве информираме за понатамошни дејствија.
Рокот за одговор на жалбата е 8 дена, а за решавање на жалбата е 15 дена од моментот
на пријавување.

Shopping cart
There are no products in the cart!
0