Начини на плаќање

Почитувани корисници,
Производите што сакате да ги нарачате преку онлајн продавницата flex-cleaner.мк, може да се
платат на следниве начини:
Платежни картички Visa, Mastercard, Maestro.
Плаќање со картички
Можете да платите за вашата нарачка користејќи Visa, Mastercard, Maestro. Картичката мора да
биде одобрена од банката издавач за плаќање преку Интернет.
Кога нарачувате преку Интернет, со избирање на соодветен начин на плаќање, ќе бидете
пренасочени на страницата Стопанска Банка АД- Скопје , која е заштитена и безбедна за овој
начин на плаќање. Во ниеден момент, информациите за вашата платежна картичка не се достапни
за нашиот систем.
Кога внесувате податоци за платежна картичка, доверливите информации се пренесуваат преку
јавна мрежа во заштитена (шифрирана) форма користејќи SSL протоколи и PKI системи, како
моментално најмодерна криптографска технологија. Безбедноста на податоците за време на
купувањето ја гарантира процесорот за платежна картичка, така што целосниот процес на наплата
се изведува на веб -страницата на банката.
Информациите за платежна картичка не се достапни за нашиот систем.
Внесувањето и верификацијата на податоците се врши исклучиво помеѓу сопственикот на
картичката и Стопанска Банка АД-Скопје, а интернет трговецот нема пристап до податоците што се
разменуваат.
Плаќањето е можно со платежни картички на домашни и странски банки.
Плаќањето на жителите на Република Македонија е дозволено само во валута на МКД.
Во случај на непочитување на правилата, купувачот сноси кривична и материјална одговорност.
Само сопственикот на платежната картичка може да изврши плаќање.

Shopping cart
There are no products in the cart!
0